Category Archives :

เครื่องผลิตออกซิเจน

ปัญจพัฒน์เมดิแคร์ จำหน่ายเครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณ์ชุดออกซิเจน เครื่องผลิตออกซิเจนของเรา สามารถที่จะผลิตอากาศได้บริสุทธิ์ถึง 93% - 95% มีอัตราการให้ออกซิเจนได้ 3 - 5 ลิตรต่อนาที เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน รุ่น CWO-S5A, เครื่องผลิตออกซิเจน Airsep visionAire 5 ลิตร, เครื่องผลิตออกซิเจน AIRSEP 5ลิตร เป็นต้น และสามารถมีอัตราการให้ออกซิเจนสูงสุด 10 ลิตร/นาที นอกจากนี้เครื่องผลิตออกซิเจน ยังมีระบบพ่นละอองยา พร้อมอุปกรณ์สำหรับพ่นฯ สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ผู้ใช้จึงไม่ต้องเปลี่ยนถังหรือเติมออกซิเจนเหมือนการใช้ออกซิเจนแบบถัง สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ อีกทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนของเรา และถูกดีไซน์ออกมาให้มีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักน้อยลงกว่า 10 กิโลกรัม สะดวกในการใช้งานและเคลื่อนย้าย ถอดทำความสะอาดง่าย

ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ยาวนาน เราจึงสามารถช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาแแก่ผู้ที่กำลังสนใจ หรือกำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ป่วย แต่ไม่มีความรู้ด้านนี้ได้เป็นอย่างดี และผู้ที่สนใจทุกท่านยังสามารถติดต่อ สอบถาม ราคา เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ป่วย หรือแวะเข้ามาเลือกดูสินค้าอื่นๆ ที่หน้าร้านของได้ตลอดตามวันเวลาทำการ

เครื่องผลิตออกซิเจนลองเฟรม 3 ลิตร

เ…

เครื่องผลิตออกซิเจนลองเฟรม 5 ลิตร

 …

เครื่องผลิตออกซิเจนลองเฟรม 8 ลิตร

เ…

เครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร YUYUE 7F-3

YUYUE 3  ลิตร

เ…

เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร YUYUE 7F-5

เ…

เครื่องผลิตออกซิเจน 8 ลิตร Yuyue 7F-8

YUYUE 5 ลิตร 8 ลิตร 10 ลิตร

เ…

เครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร YUYUE 7F-10

YUYUE 5 ลิตร 8 ลิตร 10 ลิตร

เ…

เครื่องผลิตออกซิเจน Airsep visionAire 5 ลิตร

airsep visionair

เ…

เครื่องผลิตออกซิเจน AIRSEP 5ลิตร

airsep 5 ลิตร

 …

เครื่องผลิตออกซิเจน Airsep 8 ลิตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องผลิตออกซิเจน Airsep 8 ลิตร

เ…