Category Archives :

จำหน่ายถังออกซิเจนและอุปกรณ์ชุดออกซิเจน

ปัญจพัฒน์เมดิแคร์ จำหน่าย ถังออกซิเจน และอุปกรณ์ชุดออกซิเจน โดยชุดถังออกซิเจนของเราจะ ประกอบด้วย ถังออกซิเจน, เกจ์ ออกซิเจน 1 ชุด, รถเข็นถังออกซิเจน, สายแคนนูล่า หรือ หน้ากากให้ออกซิเจน โดยชุดอุปกรณ์ถังอกกซิเจนของเรามีทั้งแบบที่ใช้ภายในบ้าน และแบบเคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่ต้องมีการเดินทาง ในส่วนนี้สามารถปรึกษาเราก่อนที่จะเลือกซื้อสินค้า เพราะเราจะมีการแนะนำที่เฉพาะเคสไป เนื่องจากผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ อาจจะใช้แรงดัน หรือปรมาณออกซิเจนที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมีการแนะนำว่าถังออกซิเจน แบบไหนเหมาะสมกับผู้ป่วย และต้องให้ปริมาณออกซิเจนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม เพราะไม่มีคำแนะนำเมื่อนำไปใช้งานอาจจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยมากกว่าช่วยชีวิตผู้ป่วย

ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ยาวนาน เราจึงสามารถช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาแแก่ผู้ที่กำลังสนใจ หรือกำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อถังออกซิเจน สำหรับผู้ป่วย แต่ไม่มีความรู้ด้านนี้ได้เป็นอย่างดี และผู้ที่สนใจทุกท่านยังสามารถติดต่อ สอบถาม ราคา ถังออกซิเจน สำหรับผู้ป่วย หรือแวะเข้ามาเลือกดูสินค้าอื่นๆ ที่หน้าร้านของได้ตลอดตามวันเวลาทำการ

ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์

ออกซิเจน

ถ…

ชุดให้ออกซิเจนกระเป๋าหิ้ว

ออกซิเจน 500 ลิตร พกพา

ช…

ชุดเกจ์ออกซิเจน

186308

 …

ชุดให้ออกซิเจนติดฝาผนัง

หัวเกจ์-1

ช…